Providing Warehouse Service

        จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้า ทำให้ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินโครงการบริหารจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าแบบสัญญาระยะยาว (Long Contact - Warehousing Management and Distribution Service Provider) สินค้าประเภทสี เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์วิศวกรรม,อุตสาหกรรม สำหรับกระจายสินค้าไปยังผู้ใช้สินค้า ร้านค้าปลีก-ส่ง ทั่วประเทศ  โดยทางบริษัทรับจ้างบริหารคลังสินค้าและจัดส่ง (Private WH) ชนิดรวบรวม (Consolidate WH) ที่ได้มาตรฐานสากลสำหรับรวบรวมสินค้าจากแหล่งต้นทางหลายประเทศ เพื่อเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย วัตถุไวไฟ ตามมาตรฐานคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยที่ท่านสามารถตั้ง KPI และเข้าตรวจสอบได้ตลอดเวลา ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านจะได้รับการดูแลตามข้อมูลความปลอดภัยของสินค้า(MSDS) และได้รับบริการที่มีคุณภาพ ต้นทุนเหมาะสม จากทีมงานที่มีประสบการณ์

         ปัจจุบันบริษัทให้บริการแบบ Providing Warehouse Service ท้้งสินค้าวัตถุอันตราย และสินค้าทัวไป คือทางบริษัท จะจัดหาคลังในทำเลที่เหมาะสมให้ หรือใช้คลังของลูกค้า แล้วจะเข้าไปบริหารจัดการคลังและจัดส่งสินค้าให้ ตาม พรบ.วัตถุอันตราย ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยขอบเขตการให้บริการจะเริ่มตั้งแต่(Scope of Service)

1. ดำเนินการขอใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย หรือขออนุญาตประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดหาคลังสินค้า ขนาดความต้องการ ตั้งแต่ 500 – 2,500 ตร.ม. ในทำเลที่มีศักยภาพเพื่อรองรับ Stocking point และสนับสนุนการขยายฐานการผลิตมาในเมืองไทย  และดัดแปลงปรับปรุงอาคาร , Setup ระบบจัดเก็บ, WMS ตามกฏหมาย มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง และบริการด้านวิศวกรรมคลังสินค้า ออกแบบ ปรับปรุง ระบบจัดเก็บ เครื่องจักร ชั้นวางสินค้า อุปกรณ์ต่างๆ 

3. บริหารจัดการคลังสินค้าและจัดส่ง ตามคู่มือจัดเก็บวัตถุอันตราย หรือกฏหมาย มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง

    -ตรวจรับสินค้าเข้าคลัง ตาม Packing list พร้อมออก GRR ให้ลูกค้าและจัดเก็บตาม Location ที่กำหนด

   - จ่ายสินค้าตาม DO แบบ FIFO ที่ลูกค้าออกให้ พร้อมให้บริการขนส่งทั่วประเทศ

  - รายงาน Inventory รายวัน และนับสต็อกกระทบยอดกับทางบัญชี ตามนโยบายของลูกค้า

  - ลูกค้าสามารถเช็คสต๊อก และTrack&Trace ​ Online ได้ทาง Web. MET. WMS Warehousing&Fulfillment ที่ Link http://industryexpert.me/metrans/


***ให้บริการโดย หจก. เจพี ออนไทม์ JP ONTIME LTD., PART.   TAX. ID. 0113563000963 (บริษัทในเครือ METRANS)

สอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุวัฒน์  แก้วซัง  089-7813221,082-0066005 , E-mail:  jpontime.2020@gmail.com  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • ขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกติดลิฟต์ท้าย
    METRANS มี Fleet รถบรรทุก 6-18ล้อแบบมีลิฟต์ท้าย 60 คัน ที่จะช่วยลดต้นทุนแรงงานและขนถ่ายสินค้าขึ้น-ลงได้อย่างรวดเร็วขึ้น พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต,AI มาใช้ในการบริหารโ...

  • เน้นการนำงานวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ใน 5 ประเด็นหลักดังนี้1) การกำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทางในการ...
Visitors: 3,587