บริการ

          บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างรูปแบบของการบริการขนส่ง ที่มีความพิเศษและมีความชัดเจนในหน้าที่ที่ลูกค้ามอบหมายให้เราดำเนินการ  และมีลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษ,  พนักงานมีประสบการณ์และสมรรถนะ และมีความเชี่ยวชาญที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษของกลุ่มกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาจากการบูรณาการการจัดการทรัพยากรที่มีคุณลักษณะพิเศษ,  มีการจัดองค์การที่มีการแบ่งหน้าที่เป็นพิเศษ ได้แก่ การปฏิบัติการและเทคโนโลยีการขนส่ง

  • ขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกติดลิฟต์ท้าย
    METRANS มี Fleet รถบรรทุก 6-18ล้อแบบมีลิฟต์ท้าย 60 คัน ที่จะช่วยลดต้นทุนแรงงานและขนถ่ายสินค้าขึ้น-ลงได้อย่างรวดเร็วขึ้น พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต,AI มาใช้ในการบริหารโ...

  • WMS2.jpg
    จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้า ทำให้ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินโครงการบริหารจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าแบบสัญญาระยะยาว (Long Contact - Warehousing M...

  • เน้นการนำงานวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ใน 5 ประเด็นหลักดังนี้1) การกำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทางในการ...
Visitors: 3,587